Träna för att leva längre

Träning leder till att man lever längre. Den som håller igång och motionerar får i genomsnitt ett längre liv. Tack vare motion och rörelse får man en friskare kropp och minskar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Studier visar att man inte behöver göra några väldigt ansträngande pass för att det ska få positiva effekter på livslängden. Det räcker med dagliga promenader. Det viktigaste är att man motionerar regelbundet, gärna varje dag. Den som motionerar får inte bara ett längre liv utan också ett friskare liv. Många äldre som hållit igång och motionerat kan njuta av att vara friska trots att de är så mycket som nittio år.

Minnet förbättras av motion

Studier visar också att rask motion ger bättre minne. Tänk att få behålla ett bra minne trots att man blir äldre! Det är en fantastisk gåva och en egenskap som man verkligen har nytta av. Många äldre lider av att ha dåligt minne. Dåligt minne får negativa konsekvenser både för det personliga livet och för det sociala livet. Medan den som har riktigt bra minne kan fungera mer normalt i förhållande till andra. Att motionera regelbundet är alltså en väldigt bra investering för framtiden. Man ger sig själv chansen till ett friskare och mer meningsfullt liv. Så försök att hålla igång även när det tar emot!

När motivationen saknas

Det kan vara svårt att ge sig iväg och träna nära motivationen saknas. Då är det viktigt att komma ihåg att man inte behöver ha så mycket motivation för att träna. Det gäller att göra det ändå! Många tycker det underlättar att ha en bestämd vana, till exempel att man tränar varje tisdag, torsdag och lördag. Då behöver man inte fundera så mycket på om man känner för att träna eller inte. Utan det är helt enkelt dessa dagar som gäller, oavsett hur det känns. För andra underlättar det att tänka att man inte behöver träna så länge de dagar som lusten inte finns. Det är också helt okej.

mts_cool