Vad är en idrottsförening

 

När det handlar om en idrottsförening så kommer detta att vara en organisation, förening eller ett företag beroende på hur stor och känd denna är och inom vilken sport som den är People running on treadmill at gymverksam. Här finns det också idrottsföreningar som vänder sig till yngre barn där de ska bedriva motion och lek, samtidigt som de lär sig sporten och sedan finns det företag som enbart vänder sig till de som vill bli professionella från första början. En idrottsförening är i grund och botten från starten nästan alltid något som går under gruppen ideella föreningar.

Vad betyder det att en idrottsförening är ideell

När en idrottsförening är ideell, eller även när någon annan typ av organisation drivs ideellt, så kommer detta att betyda att de som driver denna och de som är verksamma inom den inte kommer att vara detta för ekonomisk vinning. En idrottsförening som drivs ideellt gör detta med hjälp av något som kallas för eldsjälar. Detta betyder då att det finns de människor som har kunskapen gällande den sport som bedrivs i föreningen och vill vara en av de som hjälper till och delar med sig av sin kunskap utan någon form av lön.

Kanske finns det ändå en liten form av lön för de som är med och tränar alla medlemmar i föreningen. Detta kommer då också att bygga på tränarens eget intresse. Här kommer dennes lön att bli resultatet av det denne lär ut. Kanske kommer någon i klubben att nå internationell nivå inom sporten och i och med det så anser sig tränaren ha gjort ett bra jobb och fått lön för mödan. En av många svenska exempel på detta är Zlatan, som är en av våra största inom svensk och internationell fotboll.

När du vill starta en idrottsförening

För alla de som vill skapa en ny idrottsförening så finns det stora möjligheter till detta då det idag är mycket tal om hälsa och motion. Gäller det att starta en idrottsförening som riktar sig mot barn och ungdom finns det också mycket tal om att dagens ungdom och barn inte motionerar tillräckligt. Här kommer du då att behöva ha en grupp av minst sex medlemmar som deltar på varje träning för att få statligt stöd.

mts_cool