Vikten av att utöva idrottsaktiviteter

Idrott är en kroppslig aktivitet som inte sällan har en inriktning mot tävling eller kroppslig träning. Några exempel på idrott är handboll, innebandy och fotboll men även andra fysiska aktiviteter som dans och löpning innefattas i idrott. Skillnaden mellan idrott och sport är att i sport är det fokus på att ha kul medan idrott är mer fokuserad på utövaren och den egna insatsen. När du utför olika idrotter framförallt utomhus är det viktigt att ha rätt fritidskläder. Det finns massor med bra fritidskläder som du kan köpa beroende på vad du ska göra. Alla aktiviteter kräver bra kläder som är anpassade efter det du ska företa dig. Du kommer att få mycket mer ut av aktiviteten om du exempelvis har rätt fritidskläder när du ska jogga eller vandra.

Idrott minskar risken för olika sjukdomar

Det är viktigt att utöva olika idrottsaktiviteter för att ha en välmående kropp och knopp. För att ha en god hälsa krävs det att idrottsaktiviteterna är allsidiga och ger en bra kondition, muskelstyrka, bättre koordination och rörlighet. Ju mer du rör på dig desto friskare blir du. En aktiv livsstil gör att du minskar risken att drabbas av olika folksjukdomar som vissa former av cancer och diabetes.

Rör på dig varje dag

Att idrotta är en form av investering i dig själv men som kräver kraft och tid. Svenska myndigheter rekommenderar att alla vuxna människor ska vara fysiskt aktiva 30 minuter helst varje dag. Intensiteten bör vara måttlig vilket motsvarar en rask promenad. Rekommendationen om 30 minuters aktivitet varje dag handlar om att ha en aktivitetsnivå över vardagslunken. Aktiviteten som du utför bör vara så pass ansträngande att du blir lätt andfådd och eventuellt har lite svårt att prata stundvis. När du ligger på denna nivå har aktiviteten som du utför effekt på allmänkonditionen och ditt allmänna välbefinnande. Vad som är en bra aktivitet som förbättrar hälsan är högst individuellt. En del har en hög grundnivå och då kräver det mer fysisk ansträngning för att få positiva hälsoeffekter. Rörelse är dock alltid bra och ju mer du rör dig om dagarna desto bättre är det.

Vandring är en bra aktivitet

Om du inte gillar klassiska idrotter som bollsporter kan du testa vandring. Vandring är ett skonsammare sätt mot kroppen. Vandring kan vara både enkel och avancerad så du kan välja den nivån som passar dig bäst. När du vandrar är kläderna som du har på dig otroligt viktiga. Du vill kunna vandra och inte hindras av kläderna du har på dig. Välj fritidskläder som du tycker är bekväma och som är anpassade till vandring. Det är viktigt att du utgår ifrån din egen nivå när du ska utöva olika idrottsaktiviteter.

mts_cool