Idrottsföreningens organisation

I Sverige har vi enligt vår grundlag rätt att sammansluta oss i föreningar. Det är tack vare denna frihet som den svenska idrottsrörelsen kan frodas. Alla idrottsföreningar som är anslutna till ett förbund, som i sin tur är medlem i Riksidrottsförbundet, måste vara en ideell förening. Det innebär att föreningen styrs av dess medlemmar.

Föreningens organisation byggs således på demokratiska principer, då majoritetsbeslut är det som krävs för att skapa regler i en förening – regler som alla medlemmar sedan solidariskt förväntas följa, oavsett hur de röstade.volleyball-1034436_960_720

Med det sagt så styrs en förening i praktiken av en styrelse, som kan ha utsetts på olika sätt. Styrelsen består vanligtvis av en ordförande, en vice ordförande och en kassör, där den sistnämnda har hand om föreningens ekonomi. En eller flera ledamoter kan också ingå i en styrelse. Styrelsemedlemmarna är dock alltid medlemmar i föreningen, eftersom föreningen som nämndes ovan ska styras av sina medlemmar. För ordförandeposten krävs kanske framförallt att personen är väl insatt i sporten och föreningens verksamhet, medan kassörsposten brukar tilldelas någon som även har erfarenhet av ekonomiskt arbete i sitt yrkesliv. En sådan person vet till exempel sannolikt att det är klokast att låta en lånerådgivare som Zensum hjälpa till med att omförhandla ens lån, om man har många, små lån. På så sätt kan Zensum sänka ens räntekostnader. Som kassör i en idrottsförening bör man dock se till att det inte finns några lån eller skulder överhuvudtaget.

mts_cool