Idrottsrörelsen i Sverige

Sverige har en lång tradition av organiserad idrott i idrottsföreningar. Redan 1796 bildades Sveriges äldsta idrottsklubb Uppsala Simsällskap av en grupp akademiker även om organiserad idrott förekommit lång tid innan dess i form av exempelvis varpkastning och bågskytte på höst- och vintermarknaderna redan under 1500-talet. Det stora genombrottet för organiserad idrott kom dock under 1800-talet då det gick från att ha varit en angelägenhet för akademiker och militärer till att bli mer av en folkrörelse där alla kunde vara med och delta.

Demokrati och idrott

Det brukar sägas att det moderna Sverige växte fram genom dess starka folkrörelser som under 1800-talet främst bestod av arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och hembygdsrörelsen. Det var också i denna veva som den svenska idrottsrörelsen växte fram och liksom de andra nämnda rörelserna så var idrottsrörelsen en demokratisk rörelse där föreningsdemokratin frodades med mötesprotokoll och medlemsinflytande, vilket också sägs ha spelat roll vid demokratins genombrott i Sverige, eftersom människorna i sitt föreningsliv lärt sig demokratins grunder och struktur.

Idrottsföreningarna var också viktiga inslag för att skapa gemenskap och socialt liv bland människor som flyttat in från landsbygden till de nya framväxande industristäderna. Även idag anser många att organiserad idrott i form av idrottsklubbar spelar en viktig demokratisk och social roll, särskilt i utsatta områden där många människor liksom den svenska arbetarklassen kommer nya till ett område utan sociala kontakter och socialt skyddsnät.

Under 1900-talet vann den svenska idrottsrörelsen allt större inflytande vilket ledde till att nya idrottsanläggningar i form av fotbollsplaner, ishallar, idrottshallar och löpspår byggdes och anlades i det framväxande svenska folkhemmet. Förutom sitt växande medlemsantal hade idrottsföreningarna vind i seglen i och med att friskvård och folkhälsa blev alltmer vedertagna begrepp land såväl politiker som hos gemene man.

Idag när idrottsrörelsen fått allt större konkurrens från sociala medier, tv-spel och smart-telefoner så är dess utmaning att tränga igenom både lokalt och i mediebruset. Ett sätt att synas i sitt närområde kan vara att trycka upp profilprodukter med idrottsföreningens namn och logga. Företag som Printer.se erbjuder bra och prisvärda produkter som kan vara till god hjälp.

I övrigt gäller det nog för idrottsrörelsen att lära sig av historien och att fortsätta organisera sig lokalt och engagera såväl barn som ungdomar och äldre till att röra på sig genom organiserad idrott. Förutom gemenskap och sociala relationer så fyller idrottsrörelsen än idag en viktig roll när det kommer till att stärka såväl folkhälsan som människors kunskap inom demokrati. Idrottsrörelsen kan givetvis inte själv lösa alla våra samhällsutmaningar men med ett gott stöd av samhälle och politiker så är den organiserade idrotten lika viktig idag som den en gång var under det svenska 18- och 1900-talet. Simning, fotboll, hockey och tennis är trots allt inte bara enkla hobbies och vardagsnöjen. De är också vägen fram till ett bättre samhälle för alla i vårt avlånga land, oavsett vart de kommer ifrån från början.

mts_cool